Luca Piccoli

 Associate Professor at Universitat de les Illes Balears
IZA Research Fellow

Universitat de les Illes Balears
Departament d'Economia Aplicada
Edifici Jovellanos - Campus UIB
07122 Palma (Spain)
 
Tel: (+34) 971 25 95 79
Fax: (+34) 971 17 23 89
 
Email: luca.piccoli@uib.es
 
 
Fields of interest:
  • Intra-household inequalities.
  • Health and education economics.   
  • Labor economics.
  • Risky behaviors.
 
JEL codes: D13, D15,  I12, I24, J12, J22