Benvinguda

L’anàlisi de la desigualtat, la pobresa i l’exclusió social ha experimentat notables avenços en els darrers anys. Tot i això, encara queden moltes qüestions obertes sobre les que necessitem aprofundir si desitgem que les nostres societats assoleixin un nivell de cohesió social mínimament acceptable.

EQUALITAS és un grup d’investigadors i investigadores principalment interessats en l’estudi de la desigualtat i la pobresa econòmica, en un sentit ampli, incloent debats teòrics sobre aspectes metodològics lligats a la seva medició, estudis empírics sobre la distribució de la renda per a diferents països, avaluació de polítiques públiques socials i de mercat laboral, i anàlisi d’aspectes relacionats amb l’equitat en el mercat de treball, entre altres temes.

El grup té com a principal objectiu ampliar el coneixement existent en aquest camp de l’Economia mitjançant l’estímul de la investigació de qualitat, l’organització d’activitats com seminaris o congressos internacionals, la formació de joves investigadors/es, i la divulgació dels resultats més recents entre la comunitat científica i política.

Els seus integrants provenen de vàries universitats públiques espanyoles i, actualment, formen part d’un projecte d’investigació coordinat, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación espanyol.